MOTYW PAŃSTWA / PATRIOTYZMU

MOTYW PAŃSTWA / PATRIOTYZMU
(pomoc przy tworzeniu bibliografii oraz planu ramowego)

Przykładowe sformułowania tematu:
- "Służyć poczciwej sprawie, być lisem i lwem, pracować u podstaw..." Odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu przedstawione w literaturze. 
- Literatura doby przedrozbiorowej - odległe utwory czy źródło aktualnych myśli o człowieku, społeczeństwie i ojczyźnie.
- "Obywatel i jego szczęśliwość, ojczyzna i jej całość" - myśl przewodnia literatury przedrozbiorowej. 
- Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich - a Twoje rozumienie miłości ojczyzny. 
- Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny w literaturze.

Przed przystąpieniem do realizacji tematu przypomnij sobie znaczenie trzech kluczowych terminów:
- państwo,
- ojczyzna, 
- naród. 

Najważniejsze utwory:
- Arystoteles "Państwo"
- Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"
- Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczpospolitej"
- Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła"
- Stanisław Wyspiańskie "Wesele"
- Stefan Żeromski "Przedwiośnie"
- Andrzej Szczypiorski "Początek"

Cytaty do wykorzystania:
- "Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw." (Tacyt)
- "Za wszelkie głupstwa królów płacą ich narody." (Horacy)
- "Jeżeli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów." (Empedokles)
- "Państwo to ja!" (Ludwik XIV)
- "Przeto chciejmy wziąć przedsię myśli godne siebie, / Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; / Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, / Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże." (Jan Kochanowski)