WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU...

O czym do tej pory była mowa... 

Przydatne linki:MOTYW PAŃSTWA / PATRIOTYZMU

MOTYW PAŃSTWA / PATRIOTYZMU
(pomoc przy tworzeniu bibliografii oraz planu ramowego)

Przykładowe sformułowania tematu:
- "Służyć poczciwej sprawie, być lisem i lwem, pracować u podstaw..." Odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu przedstawione w literaturze. 
- Literatura doby przedrozbiorowej - odległe utwory czy źródło aktualnych myśli o człowieku, społeczeństwie i ojczyźnie.
- "Obywatel i jego szczęśliwość, ojczyzna i jej całość" - myśl przewodnia literatury przedrozbiorowej. 
- Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich - a Twoje rozumienie miłości ojczyzny. 
- Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny w literaturze.

Przed przystąpieniem do realizacji tematu przypomnij sobie znaczenie trzech kluczowych terminów:
- państwo,
- ojczyzna, 
- naród. 

Najważniejsze utwory:
- Arystoteles "Państwo"
- Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"
- Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczpospolitej"
- Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła"
- Stanisław Wyspiańskie "Wesele"
- Stefan Żeromski "Przedwiośnie"
- Andrzej Szczypiorski "Początek"

Cytaty do wykorzystania:
- "Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw." (Tacyt)
- "Za wszelkie głupstwa królów płacą ich narody." (Horacy)
- "Jeżeli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów." (Empedokles)
- "Państwo to ja!" (Ludwik XIV)
- "Przeto chciejmy wziąć przedsię myśli godne siebie, / Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; / Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, / Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże." (Jan Kochanowski)

MOTYW ODPOWIEDZIALNOŚCI

MOTYW ODPOWIEDZIALNOŚCI
(pomoc przy tworzeniu bibliografii oraz planu ramowego)

Przykładowe sformułowania tematu:
- "I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam". na podstawie wybranych lektur przedstawię moje refleksje na temat problemu odpowiedzialności człowieka za swoje czyny.
- Dobro własne czy sprawy publiczne? Rozwiń temat, oceniając postawy wybranych bohaterów literatury dawnej i współczesnej. 
- Problem / motyw odpowiedzialności w literaturze, filmie lub sztuce.

Przykłady bohaterów:
- Antygona
- Makbet
- Konrad Wallenrod
- Kordian
- Konrad
- ks. Robak (Jacek Soplica)
- Kmicic
- Tomasz Judym
- Stanisław Wokulski 
- Lord Jim
- Korczyński
- Niechcic
- Doktor Rieux

Odpowiedzialność: odpowiadać można przed: 
- Bogiem (bogami)
- narodem (ojczyzną)
- historią
- innymi ludźmi
- przed samym sobą

Cytaty do wykorzystania:
- "Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym." Antoine Saint-Exupery 
- "Odpowiedzialność jest wygodna, spoczywa chętnie na takich, co są nietykalni." (Stanisław Jerzy Lec)
- "Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi." (Stefan Wyszyński)
- "Bóg posługuje się ciszą, by wzbudzić w nas odpowiedzialność za słowa; zmęczeniem, byśmy poznali smak odpoczynku, a chorobami przywołuje błogosławieństwo, jakie niesie nam zdrowie." (Paulo Coelho)

MOTYW OJCZYZNY

MOTYW OJCZYZNY
(pomoc przy tworzeniu bibliografii oraz planu ramowego)

Przykładowe sformułowania tematu:
- Jak poeci różnych epok odpowiadają na pytanie: gdzie ma ojczyzna?
- Rozważ, o ile historia naszego narodu wpłynęła na tematykę utworów literackich. 
- Wolna i zniewolona w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworów literackich. 
- "Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu umiał poświęcić dla sprawy narodu...". Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju. Rozwijając, odwołaj się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej. 
- "Kto mi powiada, że moja ojczyzna: pola, zielność... i kwiaty". Obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka u progu zjednoczonej Europy. 
- Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich - a Twoje rozumienie miłości ojczyzny. 
- Gniazda ojczyste – np. Czarnolas, Soplicowo, Nawłoć. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu małych ojczyzn w literaturze, na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
- Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny w literaturze.

Bohaterowie patrioci wieku XIX:
- Konrad Wallenrod
- Gustaw-Konrad
- Kordian
- Jacek Soplica
- Andrzej Kmicic
- Stanisław Wokulski
- Salomea Brynicka

Bohaterowie zbiorowi:
- młodzież polska w walce z zaborcą
- młodzież walcząca z rusyfikacją w powieści "Syzyfowe prace"
- powstańcy wieku XIX

Patriotyzm wieku XX:
- "Przedwiośnie" Żeromski 
- "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" Gałczyński
- wiersze Baczyńskiego

Cytaty do wykorzystania:
- "Pięknie z bronią w ręku umrzeć dla ojczyzny." (Homer)
- "Ojczyzna to wielki,zbiorowy obowiązek." (Cyprian Kamil Norwid)
- "A jeśli komu droga otwarta do nieba, / Tym co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba / Że co im zazdrość ujmuje, Bóg nagradzać będzie / A cnota kiedykolwiek miejsce swe orędzie." (Jan Kochanowski) 

Bibliografia: Motyw apokalipsy, katastrofy i zagłady.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:


Motyw apokalipsy, katastrofy i zagłady.

I. LITERATURA PODMIOTU
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Apokalipsa św. Jana
- Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat
- Kasprowicz Jan, Dies irae
- Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa
- Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata [w:] Wiersze. T.1.
- Nałkowska Zofia, Medaliony

II. LITERATURA PRZEDMIOTU
- Apokalipsa, katastrofa [w:] Słownik motywów literackich
- Bolecki Włodzimierz, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
- Chrząstowska Bożena, Poezje Czesława Miłosza 
- Harrimgton Wilfrid, Klucz do Biblii
- Wilczycka Danuta, Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego
- Wilczycka Danuta, Poezje Jana Kasprowicza
- Wyka Kazimierz, Rzecz wyobraźni

Bibliografia: Holocaust (holokaust) w literaturze. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:


Holocaust (holokaust) w literaturze. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu
- Borowski Tadeusz, Opowiadania
- Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem
- Miłosz Czesław, Campo di Fiori [w:] Wiersze - tom IV
- Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem
- Nałkowska Zofia, Dorośli i dzieci w Oświęcimiu [w:] Medaliony
- Szczypiorski Andrzej, Początek

II. Literatura przedmiotu
- Boczoń Władysław, Żydzi Gorliccy
- Rees Laurence, Auschwitz, Naziści i ostateczne rozwiązanie
- Szcześniak Andrzej, Holocaust
- Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej

Bibliografia: Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:

Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok.

I. Literatura podmiotu
- Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny
- Dąbrowska Maria, Noce i dnie
- Flaubert Gustaw, Pani Bovary
- Gombrowicz Witold, Ferdydurke
- Krasicki Ignacy, Żona modna
- Krasiński Zygmunt, Nieboska komedia
- Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka 
- Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem
- Prus Bolesław, Lalka
- Reymont Władysław, Chłopi 
- Sofokles, Antygona
- Szekspir William, Balladyna
- Szekspir William, Makbet
- Tołstoj Lew, Anna Karenina
- Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej
- Zapolska Gabriela, Żabusia

II. Literatura przedmiotu
- Bachórz Józef, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 
- Borkowska Grażyna, Cudzoziemki studia o polskiej prozie kobiecej
- GudzijNikolaj Kallinikovič, Tołstoj
- Kraskowska Ewa, Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu: Całe życie Sabiny
- Maciąg Włodzimierz, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
- Matuszewski Ryszard, Literatura polska
- Nowacka Irena, Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego
- Nowak – Dłużewski Juliusz, Ignacy Krasicki życie i twórczość
- Okręt Leon, O Lalce słów kilka
- Polańczyk Danuta, Balladyna Juliusza Słowackiego
- Polańczyk Danuta, Makbet W. Szekspira
- Rapak Teresa, Pani Bovary Gustwa Flauberta czyli paradoksy arcydzieł(a)
- Srebrny Stefan, Antygona
- Taborski Roman, Moralność pani Dulskiej
- Walas Teresa, Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej
- Ziejka Franciszek, Władysław Stanisław Reymont – Chłopi