MOTYW OJCZYZNY

MOTYW OJCZYZNY
(pomoc przy tworzeniu bibliografii oraz planu ramowego)

Przykładowe sformułowania tematu:
- Jak poeci różnych epok odpowiadają na pytanie: gdzie ma ojczyzna?
- Rozważ, o ile historia naszego narodu wpłynęła na tematykę utworów literackich. 
- Wolna i zniewolona w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworów literackich. 
- "Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu umiał poświęcić dla sprawy narodu...". Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju. Rozwijając, odwołaj się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej. 
- "Kto mi powiada, że moja ojczyzna: pola, zielność... i kwiaty". Obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka u progu zjednoczonej Europy. 
- Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich - a Twoje rozumienie miłości ojczyzny. 
- Gniazda ojczyste – np. Czarnolas, Soplicowo, Nawłoć. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu małych ojczyzn w literaturze, na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
- Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny w literaturze.

Bohaterowie patrioci wieku XIX:
- Konrad Wallenrod
- Gustaw-Konrad
- Kordian
- Jacek Soplica
- Andrzej Kmicic
- Stanisław Wokulski
- Salomea Brynicka

Bohaterowie zbiorowi:
- młodzież polska w walce z zaborcą
- młodzież walcząca z rusyfikacją w powieści "Syzyfowe prace"
- powstańcy wieku XIX

Patriotyzm wieku XX:
- "Przedwiośnie" Żeromski 
- "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" Gałczyński
- wiersze Baczyńskiego

Cytaty do wykorzystania:
- "Pięknie z bronią w ręku umrzeć dla ojczyzny." (Homer)
- "Ojczyzna to wielki,zbiorowy obowiązek." (Cyprian Kamil Norwid)
- "A jeśli komu droga otwarta do nieba, / Tym co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba / Że co im zazdrość ujmuje, Bóg nagradzać będzie / A cnota kiedykolwiek miejsce swe orędzie." (Jan Kochanowski)