Bibliografia: Motyw apokalipsy, katastrofy i zagłady.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:


Motyw apokalipsy, katastrofy i zagłady.

I. LITERATURA PODMIOTU
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Apokalipsa św. Jana
- Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat
- Kasprowicz Jan, Dies irae
- Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa
- Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata [w:] Wiersze. T.1.
- Nałkowska Zofia, Medaliony

II. LITERATURA PRZEDMIOTU
- Apokalipsa, katastrofa [w:] Słownik motywów literackich
- Bolecki Włodzimierz, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
- Chrząstowska Bożena, Poezje Czesława Miłosza 
- Harrimgton Wilfrid, Klucz do Biblii
- Wilczycka Danuta, Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego
- Wilczycka Danuta, Poezje Jana Kasprowicza
- Wyka Kazimierz, Rzecz wyobraźni