Bibliografia: Holocaust (holokaust) w literaturze. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:


Holocaust (holokaust) w literaturze. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu
- Borowski Tadeusz, Opowiadania
- Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem
- Miłosz Czesław, Campo di Fiori [w:] Wiersze - tom IV
- Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem
- Nałkowska Zofia, Dorośli i dzieci w Oświęcimiu [w:] Medaliony
- Szczypiorski Andrzej, Początek

II. Literatura przedmiotu
- Boczoń Władysław, Żydzi Gorliccy
- Rees Laurence, Auschwitz, Naziści i ostateczne rozwiązanie
- Szcześniak Andrzej, Holocaust
- Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej