Bibliografia: Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:

Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok.

I. Literatura podmiotu
- Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny
- Dąbrowska Maria, Noce i dnie
- Flaubert Gustaw, Pani Bovary
- Gombrowicz Witold, Ferdydurke
- Krasicki Ignacy, Żona modna
- Krasiński Zygmunt, Nieboska komedia
- Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka 
- Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem
- Prus Bolesław, Lalka
- Reymont Władysław, Chłopi 
- Sofokles, Antygona
- Szekspir William, Balladyna
- Szekspir William, Makbet
- Tołstoj Lew, Anna Karenina
- Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej
- Zapolska Gabriela, Żabusia

II. Literatura przedmiotu
- Bachórz Józef, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 
- Borkowska Grażyna, Cudzoziemki studia o polskiej prozie kobiecej
- GudzijNikolaj Kallinikovič, Tołstoj
- Kraskowska Ewa, Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu: Całe życie Sabiny
- Maciąg Włodzimierz, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
- Matuszewski Ryszard, Literatura polska
- Nowacka Irena, Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego
- Nowak – Dłużewski Juliusz, Ignacy Krasicki życie i twórczość
- Okręt Leon, O Lalce słów kilka
- Polańczyk Danuta, Balladyna Juliusza Słowackiego
- Polańczyk Danuta, Makbet W. Szekspira
- Rapak Teresa, Pani Bovary Gustwa Flauberta czyli paradoksy arcydzieł(a)
- Srebrny Stefan, Antygona
- Taborski Roman, Moralność pani Dulskiej
- Walas Teresa, Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej
- Ziejka Franciszek, Władysław Stanisław Reymont – Chłopi