Bibliografia: Omów różne oblicza miłości i różnoraki sposób jej prezentowania w wybranych utworach literackich.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:

Omów różne oblicza miłości i różnoraki sposób jej prezentowania w wybranych utworach literackich.

1. Literatura podmiotu:
- Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara
- Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera
- Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod 
- Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz
- Prus Bolesław, Kamizelka
- Prus Bolesław, Lalka
- Sofokles, Antygona
- Szekspir William, Romeo i Julia
- Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni

II. Literatura przedmiotu:
- Bujnicki Tadeusz, Kamizelka
- Dobijanka-Witczakowa Olga, Wstęp [w:] Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
- Janion Maria, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda
- Komorowski Jarosław, Romeo i Julia Williama Shakespeare’a
- Lementowicz Urszula, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
- Markiewicz Henryk, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego
- Nałkowska Zofia, Miłość w Lalce [w:] Widzenie bliskie i dalekie
- Polańczyk Danuta, Antygona Sofoklesa
- Polańczyk Danuta, Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego