Bibliografia: Koszty kariery w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych dzieł literackich.

Przykładowa bibliografia
- przykładowe pozycje do tematu:

Koszty kariery w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych dzieł literackich.

1. Literatura podmiotu:
Conrad Joseph, Lord Jim
Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara
Górnicki Łukasz, Dworzanin
Herbert Zbigniew, Powrót prokonsula
Mickiewicz Adam, Dziady cz. III
Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod
Nałkowska Zofia, Granica
Prus Bolesław, Lalka
Szczypiorski Andrzej, Początek
Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni
Żeromski Stefan, Syzyfowe prace

2. Literatura przedmiotu:
Gloger Maciej, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu
Janion Maria, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda
Markiewicz Henryk, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego
Polańczyk Danuta, Lord Jim Josepha Conrada
Polańczyk Danuta, Początek Andrzeja Szczypiorskiego
Polańczyk Danuta, Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego
Rott Dariusz, Łukasz Górnicki i jego Dworzanin
Słodkowski Władysław, Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego na tle lektury Dzienników
Zaworska Helena, Granica Zofii Nałkowskiej
Zgorzelski Czesław, O sztuce poetyckiej Mickiewicza